Ručni uređaj za detekciju i signalizaciju prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para u vazduhu
GAL 02.


Uređaj svoj rad zasniva na poluprovodničkom senzoru smeštenom u detektorskoj sondi na spiralnom kablu dužine 1,4m. Uređaj nije urađen u protiveksplozijskoj zaštiti. Uz uređaj se isporučuje automatski punjač AP-04.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Senzor: poluprovodnički-temperaturno stabilisan
Osetljivost na: metan, propan, butan, zemni gas, amonijak, freon, itd.
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-50% DGE
Svetlosna indikacija: bargaf u intervalima od po 5% DGE
Tačnost: 3% DGE (za CH4 pri standardnim uslovima)
Alarm: 20% DGE
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Napajanje: Li-jon baterijama

Uređaj nije urađen u protiveksplozijskoj zaštiti
Uz uređaj se isporućuje automatski punjač AP-04.
Stacionarni uređaj za detekciju i signalizaciju prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para u vazduhu
GAL 11.


Primena: Utvrđivanje prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para radi preventivne zaštite od trovanja, eksplozije i požara. Uređaj je namenjen za kontrolu ugroženih prostora: kotlarnice, radionice, garaže itd. Broj mesta detekcije nije ograničen. Visoka preciznost merenja, pouzdan rad, jasan prikaz podataka, zvučna i svetlosna signalizacija alarmnih stanja, lako rukovanje uređajem, obezbeđeni rezervni delovi, servis i rekalibracija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

Napajanje: 220V, 50Hz
Rezervno napajanje: 24V, DC.
Senzor: poluprovodnički, elektrohemijski
Osetljivost na: metan, propan, butan, zemni gas, alkohol, benzin, vodonik, acetilen itd.
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-50% DGE
Svetlosna indikacija: bagraf u intervalima od po 5% DGE
Tačnost: 3% DGE (za CH4 pri standardnim uslovima)
Dva alarmna nivoa: 10% i 40% DGE
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Dimenzije: zavise od broja mesta detekcije
Relejni kontakti: 1A, 250V AC

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA:

Vrsta zaštite: Ex d m II BT5 i Ex d II CT5
Broj sertifikata: 0274/2010 i 0273/21010
Mehanička zaštita: IP55
Radni napon i struja: 8V, 0,2A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2 (max 800m)
Stacionarni uređaj za detekciju i signalizaciju prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para u vazduhu
GAL 12.Primena: Utvrđivanje prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para radi preventivne zaštite od trovanja, eksplozije i požara. Uređaj je namenjen za kontrolu ugroženih prostora gde su dovoljna do dva mesta: kotlarnice, radionice, garaže itd.
Visoka preciznost merenja, pouzdan rad, jasan prikaz podataka, zvučna i svetlosna signalizacija alarmnih stanja, lako rukovanje uređajem, obezbeđeni rezervni delovi, servis i rekalibracija.


TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

Napajanje: 220V, 50Hz
Rezervno napajanje: 12V, DC.
Senzor: poluprovodnički - temperaturno stabilisan
Osetljivost na: metan, propan, butan, zemni gas, alkohol, benzin, vodonik, acetilen itd.
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-50% DGE
Svetlosna indikacija: bagraf u intervalima od po 5% DGE
Tačnost: 3% DGE (za CH4 pri standardnim uslovima)
Dva alarmna nivoa: 10% i 40% DGE
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Dimenzije: V 214mm, Š 257mm, D 108mm (bez uvodnika)
Relejni kontakti: po jedan beznaponski radni ili mirni kontakt na nivou upozorenja i alarma, (1A, 250V AC)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA:

Vrsta zaštite: Ex d m II BT5 i Ex d II CT5
Broj sertifikata: 0274/2010 i 0273/21010
Mehanička zaštita: IP55
Radni napon i struja: 8V, 0,2A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2 (max 800m)
Stacionarni uređaj za detekciju i signalizaciju povećane koncentracije ugljen-monoksida u vazduhu
GAL 15.

Na mestima gde dolazi do pojave povećane koncentracije ugljen-monoksida: podzemne garaže, skloništa, železare, tehničke radionice i sl. U zavisnosti od vrste štićenog prostora, na centralni uređaj se priključuju detektori DG 92 Ex, DGn 92 Ex, DG 2001 CO ili DG 99CO.Visoka preciznost merenja, pouzdan rad, jasan prikaz podataka, zvučna i svetlosna signalizacija alarmnih stanja, lako rukovanje uređajem, obezbeđeni rezervni delovi, servis i rekalibracija.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

Napajanje: 220V, 50Hz
Rezervno napajanje: 12V, DC.
Senzor: poluprovodnički - elektrohemijski
Osetljivost na: ugljen-monoksid
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-300ppm
Svetlosna indikacija: na nivou upozorenja, alarm i u slučaju kvara
Tačnost: 5ppm
Dva alarmna nivoa: 50ppm i 200ppm
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Dimenzije: zavise od broja zona (1 zona do 20 sondi)
Relejni kontakti: po dva beznaponska radna i mirni kontakt na nivou upozorenja i alarma, za svaku zonu beznaponski ili naponski (12V, 500mA) kontakt za eksternu sirenu (sa kvitiranjem zvuka).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 92 Ex i DGn 92 Ex:

Vrsta zaštite: Ex d m II BT5 i Ex d II CT5
Broj sertifikata: 0274/2010 i 0273/21010
Mehanička zaštita: IP55
Radni napon i struja: 8V, 0,2A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2 (max 800m)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 2001 CO:

Mehanička zaštita: IP20
Radni napon i struja: 12V, 0,08A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 5 x 1,5mm2 (max 20 detektora po zoni)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 99 CO:

Mehanička zaštita: IP54
Radni napon i struja: 12V, 0,08A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2
Izlazni signal: 0-20mA; 4-20mA
Stacionarni mikroskopski uređaj za detekciju i signalizaciju prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para u vazduhu
GAL 16.

Uređivanje prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para radi preventivne zaštite od trovanja, eksplozije i požara. Uređaj je namenjen za kontrolu ugroženih prostora gde su dovoljna do četiri mesta detekcije: kotlarnice, radionice, garaže itd. Visoka preciznost merenja, pouzdan rad, jasan prikaz podataka, zvučna i svetlosna signalizacija alarmnih stanja, lako rukovanje uređajem, obezbeđeni rezervni delovi, servis i rekalibracija. Obezbeđeni atesti Zavoda za standardizaciju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

Napajanje: 220V, 50Hz
Rezervno napajanje: 24V, DC.
Senzor: poluprovodnički - temperaturno stabilisan, elektrohemijski
Osetljivost na: metan, propan, butan, zemni gas, alkohol, benzin, vodonik, acetilen itd.
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-50% DGE
Svetlosna indikacija: displej pokazuje koncentraciju gasa (rezolucije 1% DGE) i broj kontrolnog mesta.
Tačnost: 3% DGE (za CH4 pri standardnim uslovima)
Dva alarmna nivoa: 10% i 40% DGE
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Dimenzije: V 280mm, Š 330mm, D 172mm (bez uvodnika)
Relejni kontakti: po jedan beznaponski radni ili mirni kontakt na nivou upozorenja i alarma, beznaponski ili naponski (24V, 500mA) kontakt za eksternu sirenu (sa kvitiranjem zvuka)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 92 Ex i DGn 92 Ex:

Vrsta zaštite: Ex d m II BT5 i Ex d II CT5
Broj sertifikata: 0274/2010 i 0273/21010
Mehanička zaštita: IP55
Radni napon i struja: 8V, 0,2A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2 (max 800m)

Stacionarni mikroskopski uređaj za detekciju i signalizaciju prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para u vazduhu
GAL 101.

Uređivanje prisustva zapaljivih i toksičnih gasova i para radi preventivne zaštite od trovanja i eksplozije. Uređaj je namenjen za kontrolu ugroženih prostora: kotlarnice, radionice, garaže itd. Broj mesta detekcije nije ograničen. Visoka preciznost merenja, pouzdan rad, jasan prikaz podataka, zvučna i svetlosna signalizacija alarmnih stanja, lako rukovanje uređajem, fleksibilnost u broju detektektorskih sondi, obezbeđeni rezervni delovi, servis i rekalibracija. Obezbeđeni atesti Zavoda za standardizaciju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE UREĐAJA:

Napajanje: 220V, 50Hz
Rezervno napajanje: 24V, DC.
Senzor: poluprovodnički - elektrohemijski
Osetljivost na: metan, propan, butan, zemni gas, alkohol, benzin, vodonik, acetilen itd.
Dovod gasa: difuzijom
Opseg detekcije: 0-100 DGE ili u ppm
Svetlosna indikacija: displej - pokazuje koncetraciju gasa (rezolucija 1% DGE)
Tačnost: 3% DGE (za CH4 pri standardnim uslovima)
Dva alarmna nivoa: 10% i 40% DGE ili MDK u ppm
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Dimenzije: zavise od broja mesta detekcije
Relejni kontakti: po jedan beznaponski radni ili mirni kontakt na nivou upozorenja ili alarma, beznaponski ili naponski (24V, 500mA) kontakt za eksternu sirenu (sa kvitiranjem zvuka).

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 92 Ex i DGn 92 Ex:

Vrsta zaštite: Ex d m II BT5 i Ex d II CT5
Broj sertifikata: 0274/2010 i 0273/21010
Mehanička zaštita: IP55
Radni napon i struja: 8V, 0,2A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2 (max 800m)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 2001 CO:

Mehanička zaštita: IP20
Radni napon i struja: 12V, 0,08A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 5 x 1,5mm2 (max 20 detektora po zoni)

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DETEKTORA DG 99 CO:

Mehanička zaštita: IP54
Radni napon i struja: 12V, 0,08A
Radna temperatura: -15oC do +50oC
Povezivanje: provodnikom 4 x 1,5mm2
Izlazni signal: 0-20mA; 4-20mA