GASALARM a.d.

11000 Beograd
Dobropoljska 72a


Tel./Fax. 011/ 2652 079; 011/3699-728
Mob. 063/ 270 364
Kontakt osoba: Katarina Švraka


E-mail: gasalarmbeograd@gmail.com
Web: www.gasalarmbeograd.com

MB: 07526512
PIB: 100284761
Žiro-račun: 205-28170-65 (Komercijalna banka, Beograd)

Podaci o identifikaciji
Potvrda o PDV-u