O nama

Preduzeće "Gasalarm" d.o.o Beograd se bavi proizvodnjom i prometom opreme za detekciju ekpslozivnih i toksičnih gasova i para kao i održavanjem tih uređaja. Sam program detekcije gasova je nastao u "Institutu za fiziku" Zemun, gde smo kao grupa radili, a kada je obim proizvodnje prešao granice institutskog rada, cela grupa koja se bavila tim poslom prelazi u "Tehnogas-Inženjering". Inicijativom za privatizaciju, grupa se izdvaja iz "Tehnogasa" i osniva 1991. godine "Gasalarm".

Misija i vizija

Detekcija gasova ima primarno mesto u prevenciji protiveksplozivne zaštite i zaštite od toksičnih gasova. Tačan kontinualni uvid u kvalitet ugroženog prostora omogućuje preduzimanje efikasnijih mera zaštite u trenutku nastupanja kritične atmosfere ili, što je praktično slučaj, već kod pojave zapaljivih gasova i toksičnih para u nekoj određenoj sredini.

Opšti uslovi kontrolisanja

1. Oblast obavljanja aktivnosti kontrolisanja Kontrolno telo GASALARM obavlja kontrolisanja instalacija i uređaja za detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova u skladu sa obimom akreditacije i/ili ovlašćenjem dodeljenim od strane nadležnog organa. Ove usluge obavlja u skladu sa prihvaćenom ponudom odnosno sklopljenim ugovorom.

Politika kvaliteta

Kontrolno telo unutar firme “Gasalarm” doo Beograd pruža usluge kontrolisanja u skladu sa zahtevima definisanim u standardima i drugim normativnim dokumentima. Ono je opredeljeno da u potpunosti ispuni zahteve i potrebe korisnika, uvažavajući pravila dobre prakse u ovoj oblasti ocenjivanja usaglašenosti.

misija i vizija
POSTUPAK U VEZI SA REŠAVANJEM PRIGOVRA I ŽALBI MOŽETE POGLEDATI NA SLEDEĆEM LINKU

Prigovori i žalbe