Detekcija gasova ima primarno mesto u prevenciji protiveksplozivne zaštite i zaštite od toksičnih gasova. Tačan kontinualni uvid u kvalitet ugroženog prostora omogućuje preduzimanje efikasnijih mera zaštite u trenutku nastupanja kritične atmosfere ili, što je praktično slučaj, već kod pojave zapaljivih gasova i toksičnih para u nekoj određenoj sredini. Naš stručni tim prizvodi ručne, prenosne i stabilne sisteme za detekciju eksplozivnih i toksičnih gasova i para koji su namenjeni zaštiti i sprečavanju štetnih posledica neželjenog curenja gasa. Dugogodišnje iskustvo preduzeća GASALARM omogućava da odgovorimo svakom vašem zahtevu.

Preduzeće "Gasalarm" a.d. Beograd se bavi proizvodnjom i prometom opreme za detekciju ekpslozivnih i toksičnih gasova i para kao i odžavanjem tih uredaja. Sam program detekcije gasova je nastao u "Institutu za fiziku" Zemun, gde smo kao grupa radili, a kada je obim proizvodnje prešao granice institutskog rada, cela grupa koja se bavila tim poslom prelazi u "Tehnogas-Inženjering". Inicijativom za privatizaciju, grupa se izdvaja iz "Tehnogasa" i osniva 1991 godine "Gasalarm".


Od tada poslujemo samostalno trudeći se da primenjujemo savremenu tehnologiju iz ove oblasti. Od dokumentacije potrebne za realizaciju ovog programa imamo potrebne ateste, kao i mišljenje (saglasnost) MUP-a Republike Srbije i MUP-a Republike Crne Gore. Garancija za naše uređaje je godinu dana. Nakon isteka garancije nudimo svoje usluge servisa i rekalbracije uredaja. Po završenom servisu i rekalibraciji izdajemo sertifikate - potvrdu čija je važnost šest meseci. U mogućnosti smo da izađemo u susret svakoj Vašoj potrebi koja se tiče detekcije gasova.

NOVI ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA